С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Районен съд Смолян - вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд Смолян
Районен съд Мадан
Районен съд Златоград
Районен съд Девин
Районен съд Чепеларе
Административен съд Смолян
 Районен съд Смолян    Публична продан  
 
Обявления за публична продан по съдебно-изпълнителни дела


Обявление за продан от ДСИ при РС - Смолян от 20.02.2018 по изп. дело № 429/2011
Обявление за продан от ДСИ при РС - Смолян от 19.02.2018 по изп. дело № 281/2013
Обявление за продан от ДСИ при РС - Смолян от 16.02.2018 по изп. дело № 101/2013
Обявление за продан от ДСИ при РС - Смолян от 16.02.2018 по изп. дело № 210/2012
Обявление за продан от ДСИ при РС - Смолян от 16.02.2018 по изп. дело № 329/2010
Обявление за продан от ДСИ при РС - Смолян от 08.02.2018 по изп. дело № 411/2010
Обявление за продан от ДСИ при РС - Смолян от 23.01.2018 по изп. дело № 36/2008


гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР