С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Районен съд Смолян - вътрешни правила, стратегически план, годишен доклад
Деклaрации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд Смолян
Районен съд Мадан
Районен съд Златоград
Районен съд Девин
Районен съд Чепеларе
Административен съд Смолян
 Районен съд Смолян    График на съдебните заседания  
 

Насрочени дела за периода 07.12.2017 - 22.12.2017

четвъртък, 7 декември
петък, 8 декември
понеделник, 11 декември
вторник, 12 декември
сряда, 13 декември
четвъртък, 14 декември
петък, 15 декември
понеделник, 18 декември
вторник, 19 декември
сряда, 20 декември
четвъртък, 21 декември
петък, 22 декември

четвъртък, 7 декември

ГД 1082/2015 (Вещни искове) - ч., зала №
ГД 319/2017 () - 9:00 ч., зала №
ГД 180/2017 () - 9:00 ч., зала №
ГД 878/2017 () - 9:50 ч., зала №
ГД 569/2017 () - 10:30 ч., зала №
ГД 215/2017 () - 14:00 ч., зала №

петък, 8 декември

НОХ 720/2017 () - 9:30 ч., зала №
НОХ 719/2017 () - 10:30 ч., зала №
АН 740/2017 () - 13:30 ч., зала №
АН 739/2017 () - 13:45 ч., зала №

понеделник, 11 декември

НОХ 640/2017 () - 9:30 ч., зала №
АН 697/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1391/2017 () - 11:20 ч., зала №
ГД 1392/2017 () - 11:30 ч., зала №

вторник, 12 декември

АН 683/2017 () - 9:00 ч., зала №
ГД 426/2017 () - 9:00 ч., зала №
НОХ 382/2017 () - 9:30 ч., зала №
ГД 500/2017 () - 10:00 ч., зала №
ВГД 447/2017 () - 10:40 ч., зала №
АН 681/2017 () - 13:30 ч., зала №

сряда, 13 декември

ГД 972/2017 () - 9:00 ч., зала №
ГД 1385/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1422/2017 () - 11:30 ч., зала №
ГД 498/2016 () - 11:30 ч., зала №

четвъртък, 14 декември

ГД 1366/2017 () - 9:00 ч., зала №
ГД 255/2017 () - 9:30 ч., зала №
ГД 1465/2017 () - 10:50 ч., зала №

петък, 15 декември

НОХ 638/2017 () - 9:30 ч., зала №

понеделник, 18 декември

НОХ 624/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1444/2017 () - 10:30 ч., зала №
ГД 161/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1194/2014 () - 11:30 ч., зала №
НОХ 715/2017 () - 13:30 ч., зала № 1

вторник, 19 декември

ГД 1093/2017 () - 9:00 ч., зала №
НЧХ 387/2017 () - 9:30 ч., зала №
НОХ 672/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1210/2017 () - 11:00 ч., зала №
НОХ 759/2017 () - 14:30 ч., зала №

сряда, 20 декември

ГД 1175/2017 () - 9:30 ч., зала №
ГД 675/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 806/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 917/2017 () - 10:30 ч., зала №
ГД 944/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 864/2017 () - 11:20 ч., зала №
ГД 232/2017 () - 11:30 ч., зала №
ГД 1153/2017 () - 13:10 ч., зала №
НОХ 632/2017 () - 13:30 ч., зала №

четвъртък, 21 декември

ГД 1429/2017 () - 9:00 ч., зала №
АН 729/2017 () - 9:30 ч., зала № 2
АН 725/2017 () - 9:50 ч., зала №
НОХ 717/2017 () - 10:00 ч., зала № 2
ГД 552/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 849/2017 () - 11:00 ч., зала №
АН 711/2017 () - 13:10 ч., зала № 2
НОХ 540/2017 () - 13:30 ч., зала №
НОХ 643/2017 () - 13:30 ч., зала №
ГД 1397/2017 () - 14:00 ч., зала №
НОХ 587/2017 () - 14:30 ч., зала №

петък, 22 декември

ГД 1426/2017 () - 9:10 ч., зала №
АН 738/2017 () - 9:30 ч., зала №
ГД 35/2016 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1052/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 877/2017 () - 10:30 ч., зала №
АН 749/2017 () - 10:30 ч., зала №
ГД 767/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 577/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 577/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1464/2017 () - 13:00 ч., зала №
ГД 856/2017 () - 13:20 ч., зала №
гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР