С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Районен съд Смолян - вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд Смолян
Районен съд Мадан
Районен съд Златоград
Районен съд Девин
Районен съд Чепеларе
Административен съд Смолян
 Районен съд Смолян    График на съдебните заседания  
 

Насрочени дела за периода 18.06.2018 - 13.07.2018

понеделник, 18 юни
вторник, 19 юни
сряда, 20 юни
четвъртък, 21 юни
петък, 22 юни
понеделник, 25 юни
вторник, 26 юни
сряда, 27 юни
петък, 29 юни
понеделник, 2 юли
сряда, 4 юли
четвъртък, 5 юли
петък, 6 юли
понеделник, 9 юли
вторник, 10 юли
сряда, 11 юли
четвъртък, 12 юли
петък, 13 юли

понеделник, 18 юни

ГД 973/2017 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1224/2016 () - 10:40 ч., зала №
ГД 292/2018 () - 11:00 ч., зала №

вторник, 19 юни

ГД 296/2018 () - 9:00 ч., зала №
ГД 670/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 611/2018 () - 14:30 ч., зала №

сряда, 20 юни

ГД 574/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 682/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 232/2017 () - 11:20 ч., зала №
ГД 183/2018 () - 11:30 ч., зала №
ГД 167/2006 () - 13:00 ч., зала №

четвъртък, 21 юни

ГД 684/2018 () - 8:50 ч., зала №
ГД 132/2017 () - 9:00 ч., зала №
АН 296/2018 () - 10:00 ч., зала № 2
ГД 1370/2013 () - 10:00 ч., зала №
НОХ 643/2017 () - 10:30 ч., зала № 2
ГД 304/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 454/2018 () - 14:00 ч., зала №

петък, 22 юни

ГД 419/2018 () - 9:10 ч., зала №
ГД 315/2018 () - 11:00 ч., зала №

понеделник, 25 юни

АН 108/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 450/2018 () - 10:30 ч., зала №
ЧНД 306/2018 () - 11:30 ч., зала №
НОХ 715/2017 () - 13:00 ч., зала №

вторник, 26 юни

АН 278/2018 () - 8:50 ч., зала №
ГД 313/2018 () - 8:50 ч., зала №
НОХ 302/2018 () - 9:00 ч., зала №
1072/2017 () - 9:00 ч., зала №
НОХ 198/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 535/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 716/2018 () - 11:30 ч., зала №
ГД 401/2018 () - 14:00 ч., зала №
ЧНД 268/2018 () - 15:30 ч., зала №

сряда, 27 юни

ГД 98/2016 () - 11:30 ч., зала №

петък, 29 юни

ГД 198/2017 () - 9:10 ч., зала №
ГД 213/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 330/2018 () - 11:20 ч., зала №
ГД 169/2018 () - 13:20 ч., зала №

понеделник, 2 юли

ГД 112/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 619/2018 () - 14:00 ч., зала №

сряда, 4 юли

ГД 717/2018 () - ч., зала №
ГД 715/2018 () - 10:20 ч., зала №
ГД 714/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 713/2018 () - 10:40 ч., зала №
ГД 719/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 720/2018 () - 11:20 ч., зала №
ГД 1411/2017 () - 13:00 ч., зала №

четвъртък, 5 юли

ГД 570/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1493/2017 () - 14:00 ч., зала №

петък, 6 юли

ГД 427/2018 () - 9:00 ч., зала №
ГД 228/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 588/2018 () - 11:00 ч., зала №

понеделник, 9 юли

АН 348/2018 () - 9:30 ч., зала № 2
НОХ 307/2018 () - 10:00 ч., зала №
НОХ 264/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 58/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 184/2018 () - 11:30 ч., зала №
АН 305/2018 () - 13:30 ч., зала № 1

вторник, 10 юли

НОХ 13/2018 () - 9:00 ч., зала №
ВГД 232/2017 () - 9:40 ч., зала №
АН 324/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1510/2017 () - 11:00 ч., зала №
НОХ 254/2018 () - 15:00 ч., зала №

сряда, 11 юли

ГД 430/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 587/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 252/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1237/2016 () - 10:30 ч., зала №
ГД 215/2018 () - 11:30 ч., зала №

четвъртък, 12 юли

ГД 175/2018 () - 10:00 ч., зала №

петък, 13 юли

АН 318/2018 () - 9:00 ч., зала №
АН 320/2018 () - 9:30 ч., зала №
АН 322/2018 () - 9:45 ч., зала №
АН 292/2018 () - 10:30 ч., зала №
АН 291/2018 () - 10:45 ч., зала №
АН 311/2018 () - 13:30 ч., зала №
гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР