С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Районен съд Смолян - вътрешни правила, стратегически план, годишен доклад
Деклaрации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд Смолян
Районен съд Мадан
Районен съд Златоград
Районен съд Девин
Районен съд Чепеларе
Административен съд Смолян
 Районен съд Смолян    График на съдебните заседания  
 

Насрочени дела за периода 16.10.2017 - 31.10.2017

понеделник, 16 октомври
вторник, 17 октомври
сряда, 18 октомври
четвъртък, 19 октомври
петък, 20 октомври
понеделник, 23 октомври
вторник, 24 октомври
сряда, 25 октомври
четвъртък, 26 октомври
петък, 27 октомври
понеделник, 30 октомври
вторник, 31 октомври

понеделник, 16 октомври

ГД 1145/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 986/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1167/2017 () - 10:40 ч., зала №
ГД 1168/2017 () - 10:50 ч., зала №
ГД 1187/2016 () - 11:00 ч., зала №

вторник, 17 октомври

НОХ 539/2017 () - 9:00 ч., зала №
ГД 255/2017 () - 9:00 ч., зала №
АН 615/2017 () - 9:30 ч., зала №
ГД 696/2017 () - 10:00 ч., зала №
АН 374/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1169/2017 () - 11:40 ч., зала №
АН 613/2017 () - 13:30 ч., зала №
АН 622/2017 () - 14:00 ч., зала №
ГД 1008/2017 () - 14:00 ч., зала №
АН 604/2017 () - 14:30 ч., зала №
АН 605/2017 () - 14:45 ч., зала №

сряда, 18 октомври

ГД 184/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 626/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1126/2017 () - 10:50 ч., зала №
ГД 1170/2017 () - 13:00 ч., зала №
ГД 747/2017 () - 13:10 ч., зала №

четвъртък, 19 октомври

ГД 410/2017 () - 9:00 ч., зала №
АН 453/2017 () - 9:30 ч., зала №
АН 532/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 877/2016 () - 10:00 ч., зала №
АН 452/2017 () - 10:40 ч., зала №
АН 454/2017 () - 11:00 ч., зала №
АН 455/2017 () - 11:30 ч., зала №
ЧНД 645/2017 () - 11:45 ч., зала №
ЧНД 642/2017 () - 12:15 ч., зала №

петък, 20 октомври

ГД 311/2016 () - 9:00 ч., зала №
АН 603/2017 () - 9:30 ч., зала №
ГД 825/2017 () - 10:30 ч., зала №
ГД 825/2017 () - 10:30 ч., зала №
АН 598/2017 () - 13:30 ч., зала №
АН 611/2017 () - 14:00 ч., зала №

понеделник, 23 октомври

АН 586/2017 () - 9:20 ч., зала №
АН 471/2017 () - 9:30 ч., зала №
ГД 1036/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 121/2017 () - 10:30 ч., зала №
НЧХ 597/2017 () - 10:30 ч., зала № 1
ГД 663/2017 () - 11:00 ч., зала №
АН 400/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1194/2014 () - 11:30 ч., зала №
АН 590/2017 () - 13:30 ч., зала № 2
АН 589/2017 () - 13:50 ч., зала №
ГД 1134/2017 () - 14:00 ч., зала №
НОХ 508/2017 () - 14:00 ч., зала №

вторник, 24 октомври

АН 558/2017 () - 9:00 ч., зала №
ГД 611/2017 () - 9:00 ч., зала №
НОХ 540/2017 () - 9:30 ч., зала №
ГД 132/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 18/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 599/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 314/2017 () - 11:40 ч., зала №
ГД 1135/2017 () - 13:30 ч., зала №
АН 584/2017 () - 14:00 ч., зала №

сряда, 25 октомври

ГД 1160/2016 () - 10:00 ч., зала №
719/2017 () - 10:30 ч., зала №
ГД 501/2017 () - 11:00 ч., зала №
НОХ 624/2017 () - 11:20 ч., зала №
ГД 453/2017 () - 11:30 ч., зала №
НОХ 640/2017 () - 13:30 ч., зала № 1

четвъртък, 26 октомври

ГД 434/2017 () - 9:00 ч., зала №
АН 512/2017 () - 9:30 ч., зала №
ГД 552/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 969/2017 () - 10:10 ч., зала № 2
АН 488/2017 () - 10:30 ч., зала №
АН 616/2017 () - 11:00 ч., зала № 1
ГД 1029/2017 () - 11:00 ч., зала №
НОХ 621/2017 () - 13:10 ч., зала № 2

петък, 27 октомври

АН 503/2017 () - 9:00 ч., зала №
НОХ 587/2017 () - 9:30 ч., зала №
ГД 1140/2017 () - 10:00 ч., зала №
НОХ 636/2017 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1010/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1000/2016 () - 13:00 ч., зала №
ГД 881/2017 () - 13:10 ч., зала №
АН 634/2017 () - 13:30 ч., зала №
ГД 692/2017 () - 14:00 ч., зала №
АН 633/2017 () - 14:15 ч., зала №

понеделник, 30 октомври

ГД 829/2017 () - 10:30 ч., зала №
ГД 804/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 846/2017 () - 11:30 ч., зала №
ГД 688/2017 () - 13:00 ч., зала №

вторник, 31 октомври

ГД 532/2017 () - 9:00 ч., зала №
НОХ 644/2017 () - 9:30 ч., зала №
ГД 1215/2017 () - 9:30 ч., зала №
ГД 805/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 152/2017 () - 14:00 ч., зала №
гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР