С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Районен съд Смолян - вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд Смолян
Районен съд Мадан
Районен съд Златоград
Районен съд Девин
Районен съд Чепеларе
Административен съд Смолян
 Районен съд Смолян    График на съдебните заседания  
 

Насрочени дела за периода 22.10.2018 - 16.11.2018

понеделник, 22 октомври
вторник, 23 октомври
сряда, 24 октомври
четвъртък, 25 октомври
петък, 26 октомври
понеделник, 29 октомври
вторник, 30 октомври
сряда, 31 октомври
четвъртък, 1 ноември
понеделник, 5 ноември
вторник, 6 ноември
сряда, 7 ноември
четвъртък, 8 ноември
петък, 9 ноември
понеделник, 12 ноември
вторник, 13 ноември
сряда, 14 ноември
четвъртък, 15 ноември
петък, 16 ноември

понеделник, 22 октомври

НОХ 198/2018 () - 10:00 ч., зала №
НОХ 484/2018 () - 10:00 ч., зала №
АН 456/2018 () - 11:00 ч., зала №
ЧНД 535/2018 () - 12:30 ч., зала №
АН 483/2018 () - 13:30 ч., зала №
АН 353/2018 () - 14:40 ч., зала №

вторник, 23 октомври

АН 482/2018 () - 9:00 ч., зала №
ГД 772/2018 () - 9:00 ч., зала №
АН 481/2018 () - 9:30 ч., зала №
АН 471/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 279/2018 () - 11:00 ч., зала №
НОХ 110/2018 () - 14:00 ч., зала №
НОХ 539/2018 () - 14:10 ч., зала № 1
НОХ 505/2018 () - 14:30 ч., зала № 2

сряда, 24 октомври

ГД 1101/2018 () - 9:00 ч., зала №
ГД 415/2018 () - 9:10 ч., зала №
ГД 1481/2017 () - 10:00 ч., зала №
ГД 925/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 802/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 784/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1034/2018 () - 11:30 ч., зала №
ЧНД 487/2018 () - 12:00 ч., зала №
ГД 544/2018 () - 13:00 ч., зала №
ГД 184/2018 () - 14:00 ч., зала №

четвъртък, 25 октомври

ГД 1074/2016 () - 9:00 ч., зала №
АН 486/2018 () - 9:30 ч., зала №
НЧХ 501/2018 () - 10:00 ч., зала № 1
ГД 744/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 737/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 268/2018 () - 13:30 ч., зала №
ГД 796/2018 () - 14:00 ч., зала №
НОХ 522/2018 () - 15:00 ч., зала № 1

петък, 26 октомври

ГД 827/2018 () - 9:30 ч., зала №
ГД 999/2018 () - 10:30 ч., зала №
АН 383/2018 () - 11:30 ч., зала №
ГД 1038/2018 () - 13:10 ч., зала №

понеделник, 29 октомври

НОХ 264/2018 () - 10:00 ч., зала № 1
ГД 846/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1099/2018 () - 10:50 ч., зала №
ГД 973/2017 () - 11:00 ч., зала №
ГД 877/2017 () - 11:30 ч., зала №
НОХ 51/2018 () - 15:00 ч., зала № 1

вторник, 30 октомври

АН 460/2018 () - 9:00 ч., зала №
ГД 301/2018 () - 9:00 ч., зала №
НОХ 504/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1515/2017 () - 11:00 ч., зала №
НОХ 643/2017 () - 13:30 ч., зала №

сряда, 31 октомври

ГД 1032/2018 () - 9:30 ч., зала №
ГД 215/2018 () - 9:50 ч., зала №
ГД 451/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 685/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 738/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 742/2018 () - 10:45 ч., зала №
ГД 745/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 522/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 743/2018 () - 11:15 ч., зала №
ГД 808/2018 () - 11:30 ч., зала №

четвъртък, 1 ноември

ГД 175/2018 () - 9:00 ч., зала №
ГД 709/2018 () - 9:45 ч., зала №
ГД 1049/2018 () - 10:00 ч., зала №

понеделник, 5 ноември

ГД 343/2018 () - 10:00 ч., зала №
НОХ 466/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 232/2017 () - 10:30 ч., зала №
ГД 232/2017 () - 10:30 ч., зала №
ГД 910/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 584/2018 () - 11:30 ч., зала №
НОХ 515/2018 () - 11:30 ч., зала № 1
НОХ 523/2018 () - 13:30 ч., зала №

вторник, 6 ноември

ГД 819/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 570/2017 () - 10:30 ч., зала №

сряда, 7 ноември

ГД 227/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 510/2018 () - 11:30 ч., зала №

четвъртък, 8 ноември

ГД 573/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 573/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 680/2018 () - 11:00 ч., зала №

петък, 9 ноември

ГД 167/2006 () - 11:00 ч., зала №

понеделник, 12 ноември

ГД 572/2018 () - 10:00 ч., зала №
НОХ 381/2018 () - 10:00 ч., зала №
АН 318/2018 () - 10:30 ч., зала №
АН 317/2018 () - 11:30 ч., зала №

вторник, 13 ноември

ГД 924/2018 () - 9:30 ч., зала №
ГД 618/2013 () - 10:00 ч., зала №
АН 529/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1097/2018 () - 11:00 ч., зала №
АН 457/2018 () - 13:30 ч., зала №

сряда, 14 ноември

ГД 98/2016 () - 11:30 ч., зала №

четвъртък, 15 ноември

ГД 399/2018 () - 9:00 ч., зала №
АН 511/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 569/2018 () - 10:00 ч., зала №
АН 432/2018 () - 11:00 ч., зала №

петък, 16 ноември

НОХ 530/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 424/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 710/2018 () - 10:50 ч., зала №
ГД 917/2018 () - 13:00 ч., зала №
НОХ 13/2018 () - 13:30 ч., зала №
ГД 398/2018 () - 13:30 ч., зала №
гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР