С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Районен съд Смолян - вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд Смолян
Районен съд Мадан
Районен съд Златоград
Районен съд Девин
Районен съд Чепеларе
Административен съд Смолян
 Районен съд Смолян    График на съдебните заседания  
 

Насрочени дела за периода 14.01.2019 - 08.02.2019

понеделник, 14 януари
вторник, 15 януари
сряда, 16 януари
четвъртък, 17 януари
петък, 18 януари
понеделник, 21 януари
вторник, 22 януари
сряда, 23 януари
четвъртък, 24 януари
петък, 25 януари
понеделник, 28 януари
вторник, 29 януари
сряда, 30 януари
четвъртък, 31 януари
понеделник, 4 февруари
вторник, 5 февруари
четвъртък, 7 февруари
петък, 8 февруари

понеделник, 14 януари

АН 559/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1402/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1276/2018 () - 10:50 ч., зала №
ГД 681/2018 () - 11:00 ч., зала №
НОХ 381/2018 () - 11:00 ч., зала № 1
ГД 389/2018 () - 11:30 ч., зала №
ГД 1397/2018 () - 14:00 ч., зала №
НЧХ 501/2018 () - 14:00 ч., зала №

вторник, 15 януари

ГД 170/2018 () - ч., зала №
ГД 1213/2018 () - 9:00 ч., зала №
НЧХ 564/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 618/2013 () - 10:00 ч., зала №
ГД 597/2018 () - 11:00 ч., зала №
АН 624/2018 () - 13:30 ч., зала №
АН 617/2018 () - 14:00 ч., зала №
ГД 1250/2018 () - 14:00 ч., зала №
АН 611/2018 () - 14:30 ч., зала №
НОХ 21/2019 () - 15:30 ч., зала № 2

сряда, 16 януари

ГД 1196/2018 () - 8:50 ч., зала №
ГД 978/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 850/2018 () - 10:20 ч., зала №
ГД 1343/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1342/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 790/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1142/2018 () - 11:30 ч., зала №
ГД 1017/2018 () - 13:10 ч., зала №

четвъртък, 17 януари

ГД 170/2018 () - 9:00 ч., зала №
АН 675/2018 () - 10:00 ч., зала № 2
НОХ 264/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1123/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 796/2018 () - 10:40 ч., зала №
ГД 1340/2018 () - 10:40 ч., зала №
ГД 1060/2018 () - 10:40 ч., зала №
ГД 1341/2018 () - 10:50 ч., зала №
ГД 1035/2018 () - 11:00 ч., зала №
АН 677/2018 () - 14:00 ч., зала № 1
АН 657/2018 () - 15:00 ч., зала № 2

петък, 18 януари

ГД 1385/2018 () - 14:30 ч., зала №

понеделник, 21 януари

ГД 1285/2018 () - 10:00 ч., зала №
АН 532/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 587/2018 () - 11:30 ч., зала №

вторник, 22 януари

АН 636/2018 () - 9:00 ч., зала №
ГД 1361/2018 () - 9:00 ч., зала №
ГД 1281/2018 () - 9:20 ч., зала №
АН 637/2018 () - 9:30 ч., зала №
ГД 1111/2018 () - 9:30 ч., зала №
ГД 301/2018 () - 10:00 ч., зала №

сряда, 23 януари

ГД 596/2018 () - 11:20 ч., зала №
ГД 98/2016 () - 11:30 ч., зала №
АН 648/2018 () - 13:30 ч., зала №
АН 676/2018 () - 14:00 ч., зала №

четвъртък, 24 януари

ГД 1007/2018 () - 9:00 ч., зала №
НОХ 13/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 383/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 701/2018 () - 11:30 ч., зала №
ГД 1095/2018 () - 11:45 ч., зала №

петък, 25 януари

ГД 1312/2018 () - 9:10 ч., зала №
НОХ 110/2018 () - 9:30 ч., зала №
ГД 1339/2018 () - 9:30 ч., зала №
ГД 1413/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1077/2018 () - 10:10 ч., зала №
ГД 110/2017 () - 11:30 ч., зала №
ГД 1172/2018 () - 13:00 ч., зала №

понеделник, 28 януари

ГД 1106/2018 () - 10:00 ч., зала №
НОХ 586/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 736/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1033/2018 () - 11:00 ч., зала №
НОХ 669/2018 () - 13:30 ч., зала №
АН 625/2018 () - 14:30 ч., зала № 2
АН 660/2018 () - 15:00 ч., зала № 1

вторник, 29 януари

ГД 1192/2018 () - 9:00 ч., зала №
АН 680/2018 () - 9:30 ч., зала №
АН 605/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 370/2018 () - 10:00 ч., зала №
АН 611/2018 () - 13:30 ч., зала №
ГД 37/2019 () - 14:00 ч., зала №

сряда, 30 януари

ГД 43/2019 () - 14:00 ч., зала №

четвъртък, 31 януари

ГД 1031/2018 () - 9:00 ч., зала №
АН 626/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1021/2018 () - 10:00 ч., зала №
АН 582/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1009/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 32/2019 () - 11:30 ч., зала №
АН 604/2018 () - 13:30 ч., зала №

понеделник, 4 февруари

АН 644/2018 () - 10:00 ч., зала №
АН 645/2018 () - 10:10 ч., зала №
АН 646/2018 () - 10:20 ч., зала №
АН 641/2018 () - 10:30 ч., зала №
АН 616/2018 () - 13:30 ч., зала №
ЧНД 661/2018 () - 15:30 ч., зала № 1

вторник, 5 февруари

ГД 1195/2018 () - 9:00 ч., зала №
ГД 399/2018 () - 10:00 ч., зала №
ЧНД 684/2018 () - 10:30 ч., зала №
ГД 1379/2017 () - 10:30 ч., зала №
АН 10/2019 () - 11:00 ч., зала №
ГД 1193/2018 () - 11:00 ч., зала №
АН 683/2018 () - 13:30 ч., зала №

четвъртък, 7 февруари

ГД 320/2018 () - 9:00 ч., зала №
ГД 1221/2018 () - 9:45 ч., зала №
ГД 1398/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 1194/2018 () - 11:00 ч., зала №

петък, 8 февруари

ГД 827/2018 () - 9:00 ч., зала №
НОХ 687/2018 () - 9:30 ч., зала №
ГД 1018/2018 () - 9:30 ч., зала №
ГД 415/2018 () - 10:00 ч., зала №
ГД 768/2018 () - 11:00 ч., зала №
ГД 30/2019 () - 13:00 ч., зала №
ГД 710/2018 () - 13:10 ч., зала №
НОХ 690/2018 () - 13:30 ч., зала №
НОХ 1/2019 () - 14:15 ч., зала №
гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР